Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính năm 2020
12/10/2020

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

Công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang có bước tiến bộ đáng kể, hiệu lực của công tác cải cách thủ tục hành chính được nâng cao hơn. Nhận thức và hành động của công chức, viên chức cơ quan quản lý, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng có sự chuyển biến tích cực.

Theo Kế hoạch số 163/KH-STC ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang về việc Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan gồm:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

- Xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính.

- Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính do luật giao.

- Cập nhật, xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định tại các Điều 18, 20 Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Rà soát quy định, thủ tục hành chính theo kế hoạch.

- Niêm yết, công khai và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Công khai thủ tục hành chính trên website Sở.

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.

- Duy trì chuyên mục “Hoạt động kiểm soát và tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Báo ấp Bắc, trên trang Website của Sở.

- Nhập tất cả các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức lên phần mềm một cửa điện tử.

Qua công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính giúp công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính./.

                                                                                                                                                                                          Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 78545