Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang
19/04/2021

Ngày 16/4/2021, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang tổ chức công khai kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

Ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi họp công bố kết luận. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Thanh tra Tài chính, Ông Cao Thanh Hùng Chi cục trưởng, Ông Nguyễn Thành Long Giám đốc Trung tâm cùng lãnh đạo, kế toán các phòng nghiệp vụ có liên quan tham dự cuộc họp.

Bà Nguyễn Tuyết Thu - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra đã thông qua toàn văn kết luận thanh tra. Nội dung kết luận đã chỉ ra được các ưu nhược điểm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót và đề xuất các kiến nghị xử lý, biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý tài chính Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

Ưu điểm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện tương đối tốt công tác quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí; thực hiện tốt việc mở, lưu trữ các loại sổ kế toán; báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định. Chi cục có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và có thông qua công chức trong đơn vị để làm cơ sở quản lý, sử dụng nguồn kinh phí. Các nguồn kinh phí được cân đối đảm bảo đáp ứng chi cho nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí, còn một số thiếu sót, hạn chế như sau:

- Chi cục còn thiếu sót, hạn chế như sau: các khoản chi về mua sắm, sửa chữa thiết bị văn phòng chi từ nguồn kinh phí giao không thực hiện tự chủ là chưa đúng tính chất nguồn kinh phí với số tiền 6.922.400 đồng.

- Trung tâm chưa thực hiện việc đấu thầu khi mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hóa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

- Trung tâm chưa nộp thuế khoản thu lãi tiền gửi ngân hàng.

- Trung tâm chưa thực hiện việc đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng vào thời điểm cuối năm.

- Trung tâm trích khấu hao tài sản năm 2019 cao hơn so với tỷ lệ quy định.

- Trung tâm chưa lập công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đã được phê duyệt (quý, 6 tháng, năm) theo quy định.

 Qua đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 6,9 triệu đồng, kiến nghị họp rút kinh nghiệm đối với 03 cá nhân và một số kiến nghị chấn chỉnh khác.

Qua kết luận thanh tra Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thống nhất cao với nội dung kết luận thanh tra, nhằm giúp Chi cục khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện kết luận thanh tra; sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính theo đúng quy định./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 2514/STC-QLNS ngày 19/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 148
  Tổng lượt truy cập: 118814