Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai kết luận thanh tra tại Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang
14/09/2020

 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, tại  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, Chánh thanh tra Sở Tài chính Phạm Văn Bình đã chủ trì công bố công khai Kết luận thanh tra số 63 /KL-TT ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính, thanh tra về công tác quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí tại Liên minh Hợp tác xã giai đoạn 2018 - 2019. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh  Ông Nguyễn văn Tú cùng lãnh đạo các phòng có liên quan tham dự và tiếp thu các kiến nghị Thanh tra Sở tài chính.

Thay mặt Đoàn thanh tra, Bà Nguyễn Tuyết Thu - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra đã thông qua toàn văn kết luận thanh tra. Nội dung kết luận đã chỉ ra được các ưu, nhược điểm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót và đề xuất các kiến nghị xử lý, biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với Liên minh Hợp tác xã về các lĩnh vực tài chính.

I. Về ưu điểm:

Trong 02 năm 2018, 2019, Liên minh Hợp tác xã đã triển khai thực hiện việc lập và chấp hành theo dự toán được giao trong năm; các khoản chi cho con người được thanh toán kịp thời; các nguồn kinh phí được cân đối, đảm bảo đáp ứng chi cho nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động thường xuyên của đơn vị; đồng thời đơn vị có thực hiện thu hội phí các thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm cơ bản bù đắp chi phí; phục vụ việc củng cố, phát triển kinh tế tập thể; đảm bảo hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

II. Về hạn chế, thiếu sót:

- Đơn vị chưa lập, lưu trữ đầy đủ các loại sổ kế toán theo quy định tại Điều 26, Mục 2, Chương II, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội; tại Khoản 1, Điều 5, Chương II và tại Điểm c, Khoản 5, Điều 5, Chương II, Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

- Đơn vị thanh toán tiền công tác phí cho công chức, viên chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế Hạ tầng của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn, tư vấn, tuyên truyền, phổ biến hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã chưa phù hợp theo Khoản a, Mục 2, Điều 3, Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đơn vị chưa tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của báo cáo viên tham gia hướng dẫn các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, quy trình thành lập mới Hợp tác xã là chưa đúng theo Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

- Đơn vị chưa theo dõi công nợ các thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh nộp tiền hội phí.

- Đơn vị có thực hiện công khai dự toán năm 2018, năm 2019; quyết toán năm 2018 (quyết toán kinh phí năm 2019 chưa được xét duyệt) theo Thông tư  số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; nhưng chưa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng; chưa công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm.

Qua công khai, ông Nguyễn Văn Tú Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã phát biểu ý kiến thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

 Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính nhấn mạnh Liên minh Hợp tác xã cần tập trung chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính đúng quy định./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 148/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 146
  Tổng lượt truy cập: 84063