Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Thông tin tuyên truyền về bầu cử

Công khai kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã giao dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác của các Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
01/10/2020

Ngày 30/9/2020, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 69/KL-TT ngày 29 tháng 9 năm 2020 về công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã giao dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác của các Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

Ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi họp công bố kết luận. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Thanh tra Tài chính, Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông cùng Đại diện Ban Giám hiệu và kế toán 41 Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông đến dự.

Kết luận đã chỉ ra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã giao dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác của các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông năm 2017, 2018, 2019 còn sai sót, tồn tại sau:

1. Việc quyết toán chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ của  06 Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non với tổng số tiền là 443.264.678 đồng từ nguồn dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác đi còn thừa là không đúng chế độ quản lý tài chính - ngân sách và công văn số 3289/STC-NS ngày 11/12/2017 của Sở Tài chính về việc xử lý kinh phí thực hiện tự chủ của đơn vị khi cán bộ, công chức, người lao động về hưu, chuyển công tác trong năm.

2. Có 02 trường quyết toán chi cải cách tiền lương từ nguồn dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác đi còn thừa với tổng số tiền là 273.631.781 đồng là không đúng nguồn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 và tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 và năm 2019.

3. Có 40 trường không kịp thời hoàn trả lại ngân sách nhà nước số dư dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác đi còn thừa tại Kho bạc Nhà nước (mã 13) với tổng số tiền là  6.413.378.633 đồng là không đúng hướng dẫn của Sở Tài chính tại công văn số 3289/STC-NS ngày 11/12/2017.

4. Nguyên nhân của những tồn tại, sai sót nêu trên là do nhận thức về nghiệp vụ của kế toán các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non và Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông còn hạn chế, chưa thực hiện tốt quy định về chế độ quản lý tài chính - ngân sách tại công văn số 3289/STC-NS ngày 11/12/2017 của Sở Tài chính nên dẫn đến những tồn tại, sai sót nêu trên.

5. Quy trách nhiệm: qua kết quả thanh tra, nhận thấy các sai sót và tồn tại trong vai trò tham mưu cho lãnh đạo đơn vị như đã nêu trên trách nhiệm thuộc về kế toán 41 Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non và Bà Đào Thị Mỹ Trung Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông.

Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông và các đơn vị có liên quan đến Kết luận thanh tra đều thống nhất toàn bộ nội dung và kiến nghị của kết luận.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông thực hiện kết luận thanh tra; sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính theo dõi./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 472/BC-STC ngày 03/03/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác Phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
 Công văn số 473/BC-STC ngày 03/3/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2021
 Công văn số 391/STC-QLNS ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
 Công văn số 316/STC-TCĐT-DN ngày 05/02/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 92808