Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Công khai Kết luận công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã giao dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác của các Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
14/05/2021

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang tổ chức công khai kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã giao dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác của các Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

Ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi họp công bố kết luận. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Thanh tra Tài chính, Ông Phạm Hùng Thái Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, cùng Hiệu trưởng, kế toán các Trường Tiểu học và Trường Mầm non tham dự cuộc họp.

Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đã giao dự toán chi lương và các khoản đóng góp của viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác của các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè năm 2017; đồng thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý, khắc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý của các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè. Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè chỉ đạo các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước kinh phí quyết toán chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ sai quy định (của 02 trường) với tổng số tiền là 64.931.684 đồng; kiến nghị xử lý hành chính họp rút kinh nghiệm đối với phụ trách kế toán 13 Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non; Ông Phan Văn Minh Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè và đề xuất các kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý.

Qua kết luận thanh tra các Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè thống nhất cao với nội dung kết luận thanh tra, nhằm giúp các trường khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu các Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè thực hiện kết luận thanh tra; sớm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu tại kết luận thanh tra; thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở Tài chính theo đúng quy định./.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3041/STC-QLNS ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chi đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
 Công văn số 3022/STC-QLNS ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2629/STC-QLNS ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Công văn số 4864/UBND-KT ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước
 Công văn số 2514/STC-QLNS ngày 19/8/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 148
  Tổng lượt truy cập: 118814