Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2011 – 2020 (Đối với đơn vị sự nghiệp công lập)
12/10/2020

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG CỦA TỈNH TIỀN GIANG,

GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

(Đối với đơn vị sự nghiệp công lập)

Trong Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung cải cách tài chính công.

Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2011-2020

 

Năm

 

Đơn vị

Số người lao động

Nguồn tài chính của đơn vị

Kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm

Tổng số đơn vị SNCL

Số đơn vị thực hiện NĐ 43

Số người lao động

Biên chế được giao

Quỹ tiền lương cấp bậc chức vụ

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn ngân sách

2011

260

260

11.917

11.274

395.108

753.176

645.389

82.340

2012

311

311

13.987

12.655

579.280

883.749

929.461

89.105

2013

530

530

21.540

19.381

1.163.056

1.042.094

1.758.676

99.601

2014

621

621

23.895

23.796

1.274.478

1.137.527

2.048.062

113.285

2015

680

680

26.217

25.882

1.653.992

1.280.967

2.385.568

131.851

2016

681

607

26.532

26.119

1.766.146

1.448.354

2.594.435

147.779

2017

741

671

29.639

26.442

1.888.503

1.696.220

2.825.773

214.274

2018

728

653

27.611

23.948

2.029.954

1.699.161

2.980.077

207.521

2019

671

614

27.689

24.879

2.252.254

1.662.210

3.056.704

158.442

2020

674

612

28.512

24.793

2.454.234

1.809.549

3.287.185

133.684

 Nhận xét, đánh giá

* Ưu điểm

Tăng quyền tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trong sử dụng tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực trong cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện sử dụng các thế mạnh về tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực để cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường; Tăng số lượng dịch vụ công, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp; Cải thiện điều kiện, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường tích lũy phát triển cơ sở vật chất đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian qua, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế ban hành các quy định thống nhất giá dịch vụ, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện trên toàn quốc; quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Theo đó, địa phương ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo kết cấu đủ chi phí hoạt động dẫn đến giảm chi từ ngân sách; đồng thời sử dụng nguồn giảm chi này để bố trí mua sắm trang thiết bị.

Trên cơ sở mở rộng các hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu, cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước giao đã từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho xã hội; tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng. 

Một số bộ, ngành Trung ương đã ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong một số lĩnh vực theo điều kiện thuận lợi cho địa phương ban hành đơn giá và thực hiện đặt hàng dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

* Khó khăn, hạn chế

Hiện nay, công tác xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công đang gặp khó khăn ở một số lĩnh vực, nhất là thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn hóa - thông tin do việc xây dựng định mức để trình cấp có thẩm quyền ban hành rất phức tạp, đòi hỏi thời gian kéo dài hoặc một số ngành theo quy định phải do bộ chủ quản ban hành định mức nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc thu giá dịch vụ cũng như khả năng cân đối thu, chi tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông; phát thanh và truyền hình; báo chí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 2636/BTC-HCSN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, dự toán chi thường xuyên của các đơn vị này được bố trí tối đa bằng với dự toán năm 2016.

Theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương phấn đấu đến năm 2021 có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải khai thác nguồn thu để tự đảm bảo chi phí hoạt động. Tuy nhiên, đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo bị khống chế bởi mức trần học phí được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ nên nguồn thu tại các cơ sở giáo dục đào tạo không đảm bảo bù đắp chi phí để chuyển sang loại hình tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

* Đề xuất:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương:

- Trung ương sớm ban hành các nghị định, thông tư quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Đề nghị bộ, ngành Trung ương tiếp tục ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm cơ sở cho địa phương ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Để thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, đề nghị các bộ, ngành Trung ương ban hành bộ khung các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đó, tùy theo đặc thù của từng địa phương để quy định cụ thể cho phù hợp.

- Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề xuất Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh khung học phí đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ./.

                                                                                                                                                                                            Lê Thái Nguyên

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3286/STC-TCĐTDN ngày 20/11/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 Công văn số 2931/STC-QLNS ngày 19/10/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
 Công văn số 2599/STC-QLNS ngày 11/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2584/STC-QLNS ngày 10/09/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 Công văn số 4362/UBND-KTTC ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nước
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 78545