Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chi tiết tin

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua công tác cải cách tài chính công tại Sở Tài chính năm 2020
24/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính triển khai, phát động đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan bằng Kế hoạch số 271/KH-STC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính. Trong đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác cải cách tài chính công đạt kết quả như sau:

Qua điểm số đạt được nêu trên và kết quả kiểm tra, thẩm định của Tổ kiểm tra và thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 68/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 70/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 40/STC-QLNS ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
 Công văn số 48/STC-TCĐT-DN ngày 07/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Công văn số 11/STC-QLNS ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí hoạt động cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 169
  Tổng lượt truy cập: 83629