Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Chức năng nhiệm vụ Sở Tài chính

Cỡ chữ
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018
09/08/2018

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tài chính về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Ngày 06/7/2018 Ban thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Trong Hội nghị Đảng ủy Sở Tài chính đánh giá cơ bản các nhiệm vụ lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng 6 đầu năm và nêu cao tinh thần học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong Hội nghị Đảng ủy cũng tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 trong công tác tổ chức, thực hiện mô hình "Văn hóa công Sở" Sở Tài chính. Từ đó nêu cao, phát huy những mặt tích cực đã đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ còn lại của từng lĩnh vực để tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy đề ra./.

                                                                                                    Nguyễn Thị Thơm

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3025/STC-TCĐT ngày 13/11/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện tạm ứng vốn đầu tư XDCB qua các năm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2994/STC-QLGCS ngày 09/11/2018 của Sở Tài chính về việc ký hợp đồng mua sắm máy photocopy với nhà thầu trúng thầu
 Công văn số 2943/STC-QLGCS ngày 02/11/2018 của Sở Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang
 Công văn số 2910/STC-QLGCS ngày 31/10/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính
 Công văn số 2715/STC-QLGCS ngày 16/10/2018 của Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính
Tất cả videos

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 54
  Tổng lượt truy cập: 37737