Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Sở Tài chính đã ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-STC về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Theo đó, ngoài những nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch 355/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong năm 2018 công tác Cải cách hành chính của Sở có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1.Thủ tục hành chính của sở được cung cấp trực tuyến đạt tỷ lệ 100% mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3 và 100% số lượng hồ sơ giao dịch trên cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của thủ tục "cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản".

2.Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại đơn vị vào giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa - một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang.

3.Thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ và các bộ ngành ban hành thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý đã được phân cấp phát hiện qua kiểm tra.  

Ngoài ra năm 2018, Sở sẽ có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính sau khi Uỷ ban tỉnh ban hành bảng điểm chuyên đề thi đua Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh.

                                                                                                   Lưu Thị Huyền


Tin liên quan
Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính    17/01/2018
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018    17/01/2018
Mục tiêu chất lượng năm 2016 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2016 của Sở Tài chính.    07/04/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
Tất cả videos

Liên kết Liên kết