Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính

Thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngày 08/01/2018 Sở Tài chính đã tiến hành ký thoả thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Tiền Giang về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện đối với những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý, trước mắt Sở Tài chính sẽ triển khai tập huấn cho nhân viên bưu điện tiếp nhận 3 thủ tục hành chính về: Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện, Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá và Kê khai giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai giá để góp phần vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân, các tổ chức doanh nghiệp, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính./.

                                                                                                 Lưu Thị Huyền     


Tin liên quan
Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính    17/01/2018
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018    17/01/2018
Mục tiêu chất lượng năm 2016 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2016 của Sở Tài chính.    07/04/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
Tất cả videos

Liên kết Liên kết