Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử Sở Tài chính Tiền Giang

Cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính
Thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và kế hoạch số...
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018
Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Sở Tài chính đã ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-STC về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 . Theo đó, ngoài những nội dung cần tiếp tục triển...
Mục tiêu chất lượng năm 2016 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2016 của Sở Tài chính. Mục tiêu chất lượng năm 2016 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2016 của Sở Tài chính.
- Mục tiêu chất lượng năm 2016 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2016 của Sở Tài chính.

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 1310/STC - QLGCS ngày 28/5/2018 của Sở tài chính về triển khai danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương
 Công văn số 1180/STC-QLNS ngày 17/05/2018 về triển khai một số nội dung trong công tác chuyển nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2017 sang năm 2018
 Báo cáo số 1049/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 Báo cáo số 1048/BC-STC ngày 3/5/2018 của Sở Tài chính về Công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
 Công văn số 985/STC-QLNS ngày 24/4/2018 của Sở Tài chính về triển khai hướng dẫn sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tất cả videos

Liên kết Liên kết